Vårt sätt att se på kvalitet och pedagogik

ATA har högt ställda krav på att våra utbildningar håller hög kvalitet där deltagarna får med sig kompetens som de kan använda i sin arbetsvardag. Under utbildningarna varvar vi teori med övningar där deltagarna i dialog och genom problemlösning får reflektera och tillämpa utbildningens innehåll och därmed fördjupa sin förståelse och lärande – alltid med fokus på att öka säkerheten för alla som arbetar vid vägar men även för trafikanterna. Vi arbetar även med att  öka medvetenheten kring det egna beteendet, befintliga attityder och på vilket sätt det kan bidra till en säkrare arbetsmiljö för den enskilda individen, kollegor samt trafikanter. Utifrån detta pedagogiska perspektiv har vi valt att ha max 20 deltagare per grupp. Vid interna utbildningar kan vi anpassa övningarna så de är relevanta för deltagarnas arbetsvardag.

 

Vi håller oss löpande uppdaterade om ändringar i lagar, regler osv som kan påverka trafiksäkerhetsfrågor och utbildningens innehåll. Våra utbildare deltar på de fortbildningar som finns inom området Arbete på väg. ATA var en av initiativtagarna till SBSV, Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser, som grundades 2014. Målet och syftet med SBSV är att verka för säkrare vägarbetsplatser för både arbetare och trafikanter.