Kundanpassade utbildningar

Vi kommer gärna till er arbetsplats och håller någon av våra utbildningar. På detta sätt kan kursinnehållet fördjupas genom dialog och reflektion utifrån arbetsgruppens egna vardagssituationer.  Utbildningsmaterialet kan även kompletteras med dokumentation som är anpassade till er verksamhet. Detta skulle exempelvis kunna vara generella Trafikanordningsplaner som ni arbetar utifrån, interna riktlinjer eller andra styrdokument.

Ni kan självklart även boka en intern utbildning i våra lokaler. Tillsammans hittar vi ett datum som passar ert företag.

Ni är varmt välkommen att kontakta oss på ATA Academy för att diskutera möjliga upplägg.