Har ni fordon i rörelse bland era anställda?

Vår ambition är att tillhandahålla säkerhetslösningar som ökar tryggheten för alla och det gör vi bland annat genom att erbjuda ett unikt och robust kollisionsvarningssystem på den nordiska marknaden.

SensorZone är ett kollisionsvarningssystem som förebygger klämnings- och kollisionsolyckor mellan människor och fordon på arbetsplatsen, med hjälp av en trippelvarning som varnar alla inblandade parter.

Övriga fördelar:

  • Enkel att använda
  • Alla inblandade parter varnas
  • 360-graders konfigurerbar täckning
  • Dataloggning av alla åtgärder och incidenter registreras
  • Batteritid på 3 år
  • Främjar en positiv säkerhetskultur på arbetsplatsen