Kick Off 2021

Vi är måna om att få dina uppriktiga tankar och reflektioner under konferensen.
Vissa av dessa enkäter ska skickas in individuellt och vissa genomförs som ett grupparbete. Avvakta instruktion innan du fyller i någon!
Tillsammans bidrar vi till att stärka ATA!