Results

#1. Vilka tecken få en trafikvakt göra?

#2. Vilka vägar sköter Trafikverket?

#3. Vad är minimikraven för att ett fordon ska klassas som väghållningsfordon?

#4. Vilken klass på varselkläder ska man ha vid vägarbete?

#5. Vad är en utmärkningsansvarig?

#6. Hur många A20 behöver det finnas vid ett vägarbete?

#7. Vad innebär Nollvisionen?

#8. Vad är en trafikanordningsplan (TA-plan)?

#9. Vad innebär V3-principen?

#10. Hur bred ska en passage på Trafikverkets väg för gående och cyklister minst vara?

#11. Vad är definitionen av en motorväg?

#12. Vad är korrekt definition av en tung lastbil?

#13. När är det störst risk att bli påkörd vid ett vägarbete?

#14. Hur långt bakom skyddsfordon eller trafikbuffert får arbete bedrivas?

#15. Vilka fordon ska ha alkolås vid uppdrag åt Trafikverket?

#16. Varningslyktan, när ska den vara tänd?

#17. Vid vilken tunnellängd träder lag om vägtunnlar i kraft?

#18. När får ett trafikljus placeras enkelsidigt vid ett vägarbete?

#19. Hur lång stoppsträcka har ett fordon som färdas i 50km/h från upptäckt fara tills att fordonet står still?

#20. Varifrån har Battenburgmönstret fått sitt namn?

#21. Vem kan ställa krav på utbildning?

#22. Vad är chefens skyldigheter för att arbetsmiljön ska vara säker?

#23. Vad betyder det här nya vägmärket?

#24. Hur ofta ska den som ansvarar för vägarbetsplatsens skyltning kontrollera att den är i gott skick?

#25. God Jul & Gott Nytt År!

Finish