ATA Innovation Center

Från vision till verklighet

Vi står aldrig stilla. Med ett samhälle under ständig förändring jobbar vi hela tiden med att komma på morgondagens trafiksäkerhetslösningar. I vårt Innovation Center jobbar vi med experter över hela världen och testar nya idéer och utvecklar redan befintliga produkter. Tillsammans jobbar vi för att utveckla säkerheten och skapa tryggare miljöer – For the love of lives™.

Från idé till färdig produkt

Ofta ser vi en tydlig utmaning eller ett avancerat problem i branschen som vi känner att vi måste åtgärda. Det kan vara att nya tekniker har tagits fram, material har utvecklats eller att nya behov har uppstått. Vårt utvecklingsteam tar fram nya trafiksäkerhetslösningar som gör skillnad. Från att vara en ritning på papper till prototyp och till sist en trafiksäkerhetslösning i bruk.

Men ibland tas nästa generations trafiksäkerhetslösning fram när vi minst anar det. Både medarbetare, kunder och leverantörer kan se problem och lösningar som kan öka tryggheten för tusentals personer.

Alla kan ha idéer – men det är när vi genomför dom de verkligen gör skillnad.

Vi testar tills det funkar

Väldigt många av de produkter vi utvecklar är direkt avgörande för att de som arbetar ska känna sig trygga på sin arbetsplats – inget får vara felberäknat och vi kan aldrig chansa. Därför testar vi våra produkter tills vi vet att de verkligen fungerar. Vi utsätter produkterna för mycket hårdare tester och krav än vad de någonsin kommer utsättas för som levererad produkt. Allt för att vi ska känna oss stolta över att ha levererat produkter vi vet gör skillnad.