StronGuard Beam

StronGuard Beam

Bristorm StronGuard ™ Beam från ATG Access och är den senaste utvecklingen inom kollisionstestade områdesskydd mot fordon.

StronGuard ™ Beam går att kombinera med olika staketmodeller. Det kollisionstestade systemet Bristorm Beam är alltid basen. Till det balkskyddet kan man sedan kombinera med ett Barkers-staket, StronGuard ™ -palissadstaket eller ett SecureGuard SL2-masksystem. 

Denna unika kombination stoppade tillfredställande ett 7 200 kg tungt fordon som färdades i 80 km/h när det utsattes för ett IWA 14-kollisionstest. Systemet är också certifierat som ett extra fysiskt skydd mot yttre våld i enlighet med LPCB-, CPNI- och ASTM. 

Systemet är utformat för att klara extrema laster på en liten yta, genom att erbjuda en kombinerad barriär/staketlinje, som i sin tur skapar en maximal yta för säker verksamhet innanför skyddet. 

Stolparna är varmförzinkade enligt BS EN ISO 1461; vajrarna är förzinkade och HDPE-belagda enligt EN 10264 2: 2002 eller EN 10255-2. Tjockare beläggningar och pulverbeläggningar finns tillgängliga på begäran (Pulverlackering enligt BS1722 del 16). 

StronGuard ™ Beam rekommenderas för användning på petrokemiska anläggningar, militära platser, förvaringsplatser för farligt avfall, testlaboratorier och datacenter där utrymmet är vitalt, och maximal säkerhet krävs. 

Beroende på ditt säkerhetskrav är StronGuard ™ Beam kompatibel med ett brett utbud av intrångstestade staket, inklusive nät, palissader och ASTM-certifierade staket. 

Systemet kan integreras med taggtråd, rakbladsvajer, elstängsel och PID:s system. Kombinationen av en kollisionstestad balk och ett intrångsskyddande staket, ger den högsta nivån av skydd i ett system för kunder som behöver totalsäkra extremt känsliga anläggningar.