City of London 

City of London

Pollaren City of London har inspirerats av staden den är döpt efter och är ett vanligt inslag i samma stad. 

Denna klassiska design har har vidareutvecklats och krocktestats enligt BSI PAS 68 där pollaren har stoppade ett fordon på 7500kg som färdades i 80km/h.

Pollaren är gjuten i manganstål som är känd för sin höga slaghållfasthet och motståndskraft mot nötning. City of London har utvecklats för att stoppa fordonsattacker i hög hastighet.

City of London kräver ett fundamentdjup på 600m och lämpar sig väl för installationer som inte har begränsingar i markdjup. Pollaren ska installeras med ett avstånd om 1,2M för uppnå testad klassning.

På platser med begränsat markdjup finns denna pollare med ett fundamentdjup på endast 150mm. Se denna produkt och våra övriga pollare med grunda fundament under den kategorin.