SPK12 Passiv

 SPK12 Passiv erbjuder en kostnadseffektiv områdesskyddslösning där högsta säkerhetsprestanda krävs.

Med sin stålklädda betongkonstruktion är SPK12 Passiv en nästintill orubblig HVM-pollare som kan stoppa ett fordon på 7 200 kg som färdas i 80 km/h.

SPK12-pollaren har testats till mindre än en meter genomträngning och är konstruerad för kritiskt nationellt infrastrukturskydd där avståndet mellan byggnadens omgivning och byggnaden är minimalt.

Påverkan testad i enlighet med IWA 14-1 där uppnådde SPK12-modellen framgångsrikt ett betyg på V/7200(N2A)/80/90:0, vilket stoppade ett fordon 7 200 kg som färdades i 80 km/h.

Pollaren är galvaniserat som standard, vilket ger extra hållbarhet och kan målas till en specifik RAL-färg som du väljer.

En avtagbar variant av denna produkt (SPK12R) är tillgänglig för att ge områdesskydd med tillfällig åtkomst. Det är för närvarande den starkast testade avtagbara pollaren på säkerhetsmarknaden.
För platser där grunddjup är ett problem, har vi ett antal motsvarande, grunt monterade pollare som kräver så lite som 40 mm för att installera.

K12 en äldre amerikansk standard avseende högsäkerhetspollare för känsliga etableringar så som ambassader och andra publika objekt där hotbilden för terrorattack är hög. Kravet är att den skall klara av ett fordon med vikten av 6800 kg som färdas i 80k km/h med på körningsvinkel 90 grader och stoppas på ca 90 cm.