Broräcke B1

Broräcke 1 H2W3

Konstruktionen bygger på Trafikverkets standardräcke med ståndare av massiv fyrkantsstång och toppföljare av UNP-profil. Vi har ersatt räckets ursprungliga navföljare med våra rörprofiler. Räckets luftiga design gör att genomsiktligheten ökar och därmed också trafiksäkerheten. Samtidigt ges trafikaten större möjlighet att se omgivande natur. Drivbildning av snö minskar också jämfört med andra typer av navföljare.

 • Våra profiler är mösterskyddade
 • Konstruerade att stå emot påkänningar från snöplogg
 • Lättare påkörningar av fordon
 • Räcket kan monteras med eller utan fotplatta
 • Räcket kan monteras i mark ”marksatt”
 • Kan förses med stängskydd, nätgrind eller spjälgrind
 • Bullerdämpande skärm i exempelvis polykarbonat eller akryl

Tillbehör

 • Broavslut
  Avslut till B1

  img
  Broavslut
 • Övergång H2-N2
  Övergång mellan H2- och N2-räcken

  img
  Övergång H2-N2
 • Nätgrind
  Nätgrind till B1

  img
  Nätgrind
 • Spjälgrind
  Spjälgrind till B1

  img
  Spjälgrind
 • Spjälgrind
  Spjälgrind till B1

  img
  Stänkskydd