Våra riktlinjer med anledning av pandemin

VI STÄLLDE OM UTBILDNINGSVERKSAMHETEN

I samband med pandemin våren 2020 valde vi att ställa om verksamheten för att kunna erbjuda utbildningar på distans samt erbjuda ett utökat antal webblösningar. Vi har under hela pandemin haft fysiska kurser i mindre grupper enligt Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer.

Ändrade förutsättningar fr.o.m. den 9 februari 2022

Sedan restriktionerna hävts den 9 februari uppmanar vi även fortsättningsvis våra deltagare att hålla en god handhygien samt att vi förbehåller oss rätten att avvisa personer som uppvisar förkylning, hosta eller annan symptom.

Då smittspridning fortfarande finns i vårt samhälle erbjuder vi även distans- eller webbutbildningar. Du hittar dessa här: Webb & Distansutbildningar – ATA Hill & Smith AB

Vi bevakar och följer Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer vilket kan innebära att förutsättningarna för våra utbildningar kan komma att ändras. Detta kan innebära att vi med kort varsel ställer in kurstillfällen då deltagare eller utbildare uppvisar symptom eller om myndigheternas direktiv ändras.

Varmt välkommen till oss!