Våra riktlinjer med anledning av pandemin

ACADEMY HAR STÄLLT OM UTBILDNINGSVERKSAMHETEN

Behovet av rätt kompetens för en säker arbetsmiljö vid arbete på väg är fortfarande lika stort. Vi har ett viktigt uppdrag att bidra till att våra kunder har rätt utbildning och har sedan i våras fortsatt vår utbildningsverksamhet på tre olika sätt:

  • Lärarledda utbildningar sker i mindre grupper för att öka det fysiska avstånden mellan varje deltagare
  • Vi erbjuder lärarledda utbildningar på distans via Zoom
  • Webb utbildning som genomförs på egen hand med intyg

För att minimera smittspridning har vi infört dessa restriktioner för våra kunder och personals hälsa:

  • Vi uppmanar både vår egen personal och våra besökare att hålla en god handhygien samt inte ta varandra i hand
  • I samtliga ytor har vi tillgång till handsprit som vi uppmanar alla att använda
  • Vi har tagit fram rutiner och instruktioner för vår egen personal samt informerar kursdeltagarna innan utbildningens start
  • Vi förbehåller oss rätten att avvisa personer som uppvisar någon typ av förkylning, snuva, hosta eller annan symptom

Vi bevakar och följer Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer vilket kan innebära att förutsättningarna för våra utbildningar kan komma att ändras.

Detta kan innebära att vi med kort varsel ställer in kurstillfällen då deltagare eller utbildare uppvisar symptom eller om myndigheternas direktiv ändras.

Avbokning och ombokning

Behöver du boka av utbildningen gäller våra avbokningsregler.

Tveka inte att kontakta oss vid frågor! Mejl utbildning@ata.se eller via telefon 010 440 71 01

Vi strävar alltid efter att uppfylla våra kunders önskemål. I den uppkomna situationen gör vi vårt bästa för att lyckas.

Tänk på att vi har en webbutbildning för Arbete på väg Steg 1!