Med anledning av Coronaviruset

Academy fortsätter utbildningsverksamheten med mindre klasser

Behovet av rätt kompetens för en säker arbetsmiljö vid arbete på väg är fortfarande lika stort. Vi har ett viktigt uppdrag att bidra till att våra kunder har rätt utbildning och därför fortsätter vi vår utbildningsverksamhet med några restriktioner för våra kunder och personals hälsa.

För att minimera risken för spridning av nya Coronaviruset gäller dessa rutiner tillsvidare:

  • Vi har färre antalet deltagare i varje grupp
  • Det fysiska avståndet mellan varje deltagare utökas
  • Vi har ökat användningen av antibakteriell spray och handsprit
  • Vi uppmanar både vår egen personal och våra besökare att hålla en god handhygien samt inte ta varandra i hand
  • Vi har tagit fram rutiner och instruktioner för vår egen personal samt informerar kursdeltagarna innan utbildningens start
  • Vi förbehåller oss rätten att avvisa personer som uppvisar någon typ av förkylning, snuva, hosta eller annan symptom t ex illamående
  • Vi debiterar fullt pris om deltagare inte dyker upp utan avbokning
  • I samråd med er och i mån av möjligheter, erbjuder vi vissa av våra utbildningar på distans

Vi bevakar och följer Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer vilket kan innebära att förutsättningarna för våra utbildningar kan komma att ändras.

Detta kan innebära att vi med kort varsel ställer in kurstillfällen då deltagare eller utbildare uppvisar symptom eller om myndigheternas direktiv ändras.

Vi strävar alltid efter att uppfylla våra kunders önskemål. I den uppkomna situationen gör vi vårt bästa för att lyckas.

Tveka inte att kontakta oss vid frågor! Mejl utbildning@ata.se eller via telefon 010 440 71 01

Tänk på att vi har en webbutbildning för Arbete på väg Steg 1!