CCTV

Med en övervakningskamera kan ni på ett enkelt sätt säkra obemannade miljöer. Våra övervakningskameror är solcellsdrivna, vilket gör de båda till långsiktiga och hållbara säkerhetslösningar som passar i flera utomhusmiljöer. Då båda enheterna är mobila lämpar de sig främst i rörliga utomhusmiljöer såsom byggarbetsplatser.

The Virtual Guard

The Virtual Guard är en miljövänlig, innovativ och obemannad övervakningskamera som är helt solcellsdriven. Kameran är en CCTV-enhet (Closed-circuit television) som drivs på solenergi från Prolectric ProLight.

Med hjälp av denna miljösmarta övervakningskamera kan vi enkelt övervaka områden, för att säkerställa en säkrare miljö.

Övervakningsenheten är trailermonterad och därmed enkel att distribuera och förflytta. Då enheten är mobil och drivs av solenergi försvinner behovet av extern el samt kostnader för markarbete.

Om en inkräktare bryter in i området varnar Virtual Guard vårt kontrollrum som i sin tur utvärderar aktiveringen, skickar ut ljudsignaler i realtid, kontaktar polisen och sänder ut ett meddelande om incidenten till berörande parter – allt utan extra kostnad för kunden.

ProCam

ProCam är en kombination av CCTV-kameror, starka LED lampor och en högljudd PIR-aktiverande högtalare i en fristående enhet som tillhandahåller enkel och mångsidig säkerhetsövervakning med hjälp av dess integrerade rörelsesensor som övervakar området på plats.

ProCam drivs av solenergi enbart, vilket gör att enheten är enkel att installera och snabb att distribuera. ProCam förutsätter inga kablar, är tyst vid drift och bidrar inte till några koldioxidutsläpp.

Användningsområden:

  • Infrastruktur & byggarbetsplatser
  • Bilparkering
  • Hälso- och säkerhetsövervakning
  • Stöldskydd
  • Övervakning av säkerhetsgrind
  • Gruvor och stenbrott