ATA:s seminarieserie hösten 2018

ATA fortsätter med sina uppskattade seminarier under hösten. Först ut är ”Skyddsbarriärer vid vägarbeten” den 19 september.

Skyddsbarriärer används vid vägarbetsplatser, byggarbetsplatser, evenemang och andra tillfällen där en ökad säkerhet önskas. Den skyddar såväl personalen som förbipasserande. Men vad är en skyddsbarriär, hur fungerar den och vad är exempelvis kapacitetsklass och arbetsbredd?

Under detta seminarium får du lyssna på Göran Fredriksson från SBSV* expert på skyddsbarriärer, samt Christer Airiman utbildare på ATA Hill & Smith AB. Göran kommer att tala om historiken kring skyddsbarriärer och hur långt utvecklingen kommit. Christer kommer att tala om utmaningarna vid skapandet av en säker arbetsplats och betydelsen av rätt
kapacitetsklass och arbetsbredd.

Hösten fortsätter sedan med ”Kontroller vid vägarbetsplatser” den 25 oktober.

Hur planerar man ett vägarbetsområde som är säkert både för de som arbetar men även för tredje man som passerar? Vilka krav ställer Trafikverket och hur kan entreprenören säkerställa att TA-planen efterlevs?
Under detta seminarium får du lyssna på Joris van-Hoek, arbetsplatskontrollant på Trafikverket, samt Olle Halvarsson,
arbetsledare och utmärkningsansvarig på Veidekke Entreprenad AB.

Joris kommer att beskriva syftet med arbetsplatskontrollerna, hur de går till väga, statistik samt bilder på de mest förekomna avvikelserna och på vilket sätt Trafikverket önskar att ett vägarbetsområde sköts. Olle berättar om hur Veidekke som entreprenör planerar ett säkert vägarbetsområde samt på vilket sätt han i den dagliga verksamheten upprätthåller och underhåller vägarbetsområdet enligt fastställd trafikanordningsplan.

”Säkrare vägar, en omvärldsbevakning i nollvisionens anda” hålls den 15 november.

Vägarna fortsätter att vara ett kritiskt inslag i trafiksäkerheten. I Sverige har vi vår Nollvision men hur gör andra länder för att skapa förlåtande vägar? Under frukostseminariet får du lyssna på Phil Bigley, Senior Chef för European Business Development på Trinity. Phil har arbetat i branschen i över 30 år och representerar bl.a Storbritannien vid CEN / CENELEC-standardiseringsmöten för Vägutrustning – Skyddsanordningar.

Phil kommer tala om hur man runt om i världen arbetar med olika slags lösningar för att minska antalet skadade och omkomna i trafiken.

OBS! Seminariet hålls på engelska!

Hösten avslutas med ”Utbildningar för vägarbetare, vart är vi på väg?” den 6 december.

Att arbeta längs vägen i någon form är ett arbete förknippat med flera risker. Det ställs idag krav på olika typer av kompetens och utbildning beroende på vem som är väghållare och vilken typ av arbete som utförs. Vår erfarenhet visar att de olika utbildningskraven kan uppfattas som svårbegripliga. Vad är skillnaderna på de olika nivåerna när det gäller
Trafikverkets ”Arbete på väg”? Vad är skillnaden mellan Arbete på väg och SIK-certifiering? Varför behöver man gå Stockholm Stads utbildning om man redan gått Arbete på väg? Trafikverket håller nu på att se över sitt eget regelverk gällande utbildning, hur långt har dom kommit?

Under detta seminarium får du lyssna på Sara Galli, utbildningsansvarig på ATA Academy. Sara kommer att tydliggöra varför det ställs olika krav beroende på vem som är väghållare och vad de olika utbildningsnivåerna innebär. Hon kommer även att berätta om det senaste kring Trafikverkets arbete med sitt regelverk.

Anmälan görs enklast via kontaktformuläret på den här sidan.

Varmt välkomna till höstens seminarier på ATA.