ATA-seminarier hösten 2019

Skyddsbarriärer i stadsmiljö

9 oktober, ATA Sollentuna
25 oktober, ATA Göteborg

Skyddsbarriärer i stadsmiljö har en spännande framtid framför sig. Vad händer i utvecklingen gällande denna typ av skyddsanordning? Skyddsbarriärer används vid vägarbetsplatser men även vid byggarbetsplatser, evenemang och andra tillfällen där en ökad säkerhet önskas.

Under detta seminarium får du lyssna på Steffan Risberg Trafikingenjör på Trafikkontoret i Stockholm och Christer Airiman från ATA. Steffan kommer tala om hur dom är involverade i samarbetet kring framtagande av testmetod och klassificering av korta temporära barriärer. Christer kommer tala om hur en skyddsbarriär fungerar, skillnaden mellan olika barriärtyper samt reder ut begreppen ex arbetsbredd och w-mått.

Utbildningar för den som har vägen som sin arbetsplats

11 september, ATA Sollentuna
7 november, ATA Göteborg

Kompetens behöver den som har vägen som sin arbetsplats. Att arbeta längs vägen i någon form är ett arbete förknippat med flera risker. Det ställs idag krav på olika typer av kompetens och utbildning beroende på vem som är väghållare och vilken typ av arbete som utförs.

Under detta seminarium får du lyssna på Sara Galli utbildningschef på ATA Academy. Sara kommer tala om det senaste gällande Trafikverket nya Steg utbildningar, kommunala utbildningar och möjligheterna med att utbildas digitalt.

Arbetsmiljön vid vägarbetsplatser

13 november, ATA Sollentuna
18 oktober, ATA Malmö
22 november, ATA Göteborg

Höga hastigheter, hot och brist på respekt är ett arbetsmiljöproblem för den som att vägen som sin arbetsplats.

Under detta seminarium får du lyssna på Roger Isaksson från SEKO och Christer Airiman från ATA. Roger kommer presentera mätningar som visar på en tuff miljö för personalen, det dom upplever som sin vardag. Christer kommer tala om olika lösningar som idag används för att skapa en säkrare arbetsmiljö men även andra sätt att motivera den passerande trafiken och skapa en säkrare arbetsplats

Väghållare och entreprenör i samarbete

6 december, ATA Sollentuna

Väghållarens roll är bland annat att skapa en säker miljö för tredje man. För att uppnå säkra vägarbetsområden behövs ett gott samarbete med byggherren/entreprenören. Trafikanordningsplanen ska vara anpassad till väghållarens krav men även säkerställa säkerheten för personalen på plats, här skapas det ofta en lösning som försämrar för ena parten.

Under detta seminarium får du lyssna på Trafikingenjören och TA-plansritaren. Båda vill skapa en säker miljö men stöter såklart på svårigheter sin vardag. Genom en gemensam dialog i ett tidigt skede kan framtida risker minimeras.

Kontroller vid Trafikverkets vägarbetsplatser

4 december, ATA Malmö

Ett vägarbetsområde ska vara säkert både för de som arbetar men även för passerande trafik. Vilka krav ställer Trafikverket och hur kan entreprenören säkerställa att arbetsplatsen uppfyller kraven? Arbetsplatskontroller är en del i detta.

Under detta seminarium får du lyssna på arbetsplatskontrollanten på Trafikverket och ansvarig för skyltningen, den s.k utmärkningsansvariga. Kontrollanten kommer att beskriva syftet med arbetsplatskontrollerna, hur de går till väga, statistik samt bilder på de mest förekomna avvikelserna och på vilket sätt Trafikverket önskar att ett vägarbetsområde sköts. Ansvarig för skyltningen berättar hur entreprenören planerar ett säkert vägarbetsområde samt på vilket sätt man i den dagliga verksamheten upprätthåller och underhåller vägarbetsområdet genom daglig tillsyn.

Malmö Stad väghållare och entreprenör i samarbete

26 september, ATA Malmö

Väghållarens roll är bland annat att skapa en säker miljö för tredje man. För att uppnå säkra vägarbetsområden behövs ett gott samarbete med byggherren/entreprenören. Trafikanordningsplanen ska vara anpassad till väghållarens krav men även säkerställa säkerheten för personalen på plats, här skapas det ofta en lösning som försämrar för ena parten.

Under detta seminarium får du lyssna på Trafikingenjören och TA-plansritaren. Båda vill skapa en säker miljö men stöter såklart på svårigheter sin vardag. Genom en gemensam dialog i ett tidigt skede kan framtida risker minimeras.