ATA Rebloc

Moderna, flexibla skyddsbarriärer.

Skyddsbarriärer ger många fördelar

ATA Rebloc skyddsbarriärer ökar både effektiviteten och säkerheten för de som arbetar på vägen. Till exempel temporära RB80S som med sin smala fotbredd på 30 cm och med en arbetsbredd på 0,8 m (W2) möjliggör fler filer än traditionella lösningar.


 

Skyddsbarriärer har många fördelar. Både ur ett säkerhetsperspektiv och om man ser till den ekonomiska effektiviteten. ATA Rebloc finns för de allra flesta ändamål, både för temporära och permanenta installationer – men även anpassade lösningar för broar och i kombination med effektiv ljuddämpning.

Ovan ett exempel där skillnaden i arbetsbredd mellan ATA Rebloc RB50 och en traditionell lösning är 0,9 m (1,7-0,8m). I detta exempel innebär det att en vanlig lösning kräver 2,7 m mer bredd (3×0,9m). Det vill säga, man förlorar ett körfält.

Färre utryckningar vid mindre incidenter

ATA Rebloc minskar antalet utryckningar för reparation då de klarar fler mindre incidenter utan att behöva åtgärdas. Det sparar stora belopp över tid och minskar tid för stillestånd vid reparationsarbeten.

Testat enligt EN1317

ATA Rebloc är testade utifrån högt ställda krav i den europeiska standarden EN1317. Med mer än 70 tester utförda i full skala är man ett av världens mest testade system, vilket ökar tryggheten både för trafikanter och vägarbetare.

Skapar mer trafikyta

Med sin smala fot och höga klassificering (RB80S, 30 cm, W2) skapar ATA Rebloc möjlighet till mer trafikyta. Det effektiva mitträcket bidrar ytterligare till att skapa en ökad säkerhet med mer trafikyta.

Temporära lösningar blir permanenta

En annan fördel med ATA Rebloc är att temporära lösningar enkelt kan omvandlas till permanenta. Man behöver inte byta ut befintliga barriärer utan de temporära ansluts enkelt i marken och blir en permanent lösning.

Smart och lättarbetat

ATA Rebloc är ett flexibelt, modulärt system som kan anpassas för i princip alla behov. Det finns många olika anslutningsmöjligheter för att vara verkligt flexibelt. ATA Rebloc kan även kompletteras med ljuddämpande funktioner som ger fler möjligheter både ljudmässigt och visuellt.

Enkel, snabb montering utan lösa delar

En annan fördel är monteringen som inte kräver en massa lösa delar. Lyft elementet på plats och koppla ihop direkt. Den patenterade kopplingen gör arbetet snabbt och smidigt.

ATA REBLOC – effektivt och bättre för miljön

 

Med sin smala fot kan man lasta ca 50 % fler element på flaket än traditionella lösningar. Vilket ger färre transporter, vilket gynnar både miljö och ekonomi.

Traditionella lösningar vägar ca 80 % mer än ATA Rebloc vilket gör att transporterna både minskar i antal och vikt vilket innebär lägre CO2-utsläpp.

Klicka på bilden för större storlek.