ATA Rebloc – temporära lösningar

Tillförlitligt och säkert – ATA Rebloc separerar trafiken och skyddar liv

Risken för olyckshändelser ökar avsevärt när trafiken passerar vägarbeten. För att förhindra de katastrofala följderna av att ett fordon bryter igenom mot inkommande trafik eller når vägbygget, så är säkra och tillförlitliga avspärrningar avgörande som skydd – för både trafikanter och vägarbetare.

Tidigare händelser har visat att otillräckliga skyddsåtgärder ofta har lett till allvarliga olyckor, vilket tydligt visar vikten av effektiva temporära lösningar. Och eftersom vägbredden ofta är avgörande är betongbarriärer en perfekt lösning. Ett effektivt väl testat skydd som maximerar arbets- och vägutrymme. Vill du veta mer om hur ATA Reblocs temporära lösningar hjälper dig skapa en effektiv, väl skyddad miljö? Kontakta oss, vi berättar gärna mer och visar hur ATA Rebloc snabbt och flexibelt går att anpassa till de flesta situationer.