ATA OM PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM!

De flesta vägarbeten bedrivs samtidigt som trafikanter ska kunna passera vilket innebär risker både för vägarbetare och trafikanter. Genom utbildning, rådgivning och olika typer av säkerhetslösningar bidrar ATA till säkra miljöer vid vägarbeten.

Vid stora infrastrukturprojekt som tex förbifart Stockholm är det en utmaning att bedriva arbetet samtidigt som trafiken ska kunna passera dygnet runt, året om. ATA levererar lösningar både i Kungens Kurva samt vid Trafikplats Häggvik norr om Stockholm.

– ATA:s uppdrag är att se till att Trafikplats Häggvik är avstängd på ett sätt som skapar en trygg arbetsmiljö, samtidigt som det ska vara säkert för trafikanterna att passera. Det innebär att vi ansvarar för all trafikplanering, tillståndsansökningar och säkerhetsmateriel, säger Kenneth Stenberg, operativ chef på ATA.

Som helhetsleverantör av trafiksäkerhet levererar ATA trygga trafikomläggningar och bättre flöden i trafiken. Bland ATAs kunder finns såväl stora som små entreprenadföretag, kommuner och statliga verk.

– Vi är en av få aktörer i Sverige som kan följa kunden från planeringsstadiet till färdigt projekt. Vi levererar säkra lösningar vid vägarbeten genom vår expertis kring lagar och tillstånd. och vi erbjuder den senaste tekniken för att värna liv, berättar Linus Hylén, försäljningschef.

ATA bedriver en omfattande utbildningsverksamhet. Under 2020 utbildades drygt 8 000 personer inom olika typer av säkerhetsutbildningar. ATA har bl.a. uppdraget av Stockholm Stad att utbilda alla entreprenörer som ska arbeta på stadens mark.

– Våra utbildningar utgår alltid ifrån två perspektiv. Det ena är att öka kompetensen hos varje individ för att uppnå en säker arbetsmiljö. Det andra är förståelsen för väghållarnas krav på trafikanternas framkomlighet samt regelverk som påverkar utformningen av ett säkert vägarbetsområde, säger Sara Galli, utbildningschef.

Infälld: Linus Hylen, Försäljningschef

ATA grundades i samband med högertrafikomläggningen 1967 och är idag ett dotterbolag i den brittiska industrikoncernen Hill & Smith Holdings PLC. ATA är experter på att lösa komplexa trafiksituationer vid vägarbeten, på att utveckla trafiksäkerhetslösningar, på skydd mot fordonshot och på utbildning. Allt med ett gemensamt mål – att värna liv.