Arbete på väg – Steg 1

En utbildning från ATA Academy

Arbete På Väg – Steg 1

För du ska få arbeta vid vägarbeten på Trafikverkets vägar krävs det att du har allmän grundkompetens (APV Steg 1.1). Kompetenskravet ställs på alla som arbetar på vägen oavsett vilken tid arbetet tar eller vilka arbetsuppgifter som utförs. För att få framföra fordon inom ett vägarbete (så kallade väghållningfordon) krävs att du har grundkompetens för uppgiften (APV Steg 1.2). Slutligen krävs det grundkompetens för vägarbete där det förekommer pasaserande fordonstrafik i direkt anslutning till vägarbetsområdet (APV Steg 1.3). Genom att gå vår webbutbildning för hela Steg 1 – får du en bred grundkompetens för att utföra vägarbete eller framföra väghållningsfordon.

Enligt Arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens skyldighet att se till att du som arbetstagare har den utbildning som krävs för arbetsuppgiften.

Webbutbildningen för Arbete på väg, Steg 1 erbjuds via vårt responsiva utbildningssystem och är framtagen av vårt kompetenscentrum ATA Academy. Innehållet är framtaget enligt Trafikverkets kompetensplan för allmän grundkompetens, grundkompetens för att framföra väghållningsfordon och grundkompetens för vägarbete.

Målgrupp

Webbutbildningen APV Steg 1 vänder sig till dig som arbetar på vägarbeten där det förekommer passerande fordonstrafik i direkt anslutning till din arbetsplats, eller dig som behöver framföra någon form av väghållningsfordon. Utbildningen är med andra ord till för dig som behöver en bred grundkompetens inom arbete på väg. För dig som däremot ska arbeta med mer säkerhetskrävande eller ansvarsfyllda uppgifter kan det krävas högre kompetens (APV Steg 2 och 3) – läs mer på www.ata.se/academy.

Så här går det till:

 • Gör utbildningen på en smartphone, surfplatta eller dator
 • Efter avklarad utbildning får du ett fysiskt och ett digitalt utbildningsbevis

Ur kursinnehållet

 • Lagar och regelverk
 • Arbetsmiljö
 • V3-principen
 • Vägarbetsområdet
 • Vägmärken och skyddanordningar
 • Trafikreglering
 • Väghållningsfordon
 • Tunga skydd
 • Oskyddade trafikanter

Bra att veta

Teori: Webbutbildning
Kompetens: APV Steg 1 (1.1,1.2,1.3) (enligt Trafikverket TDOK 2018:0371)
Intyg: Efter avklarad utbildning med godkänt prov skickar vi ett utbildningsbevis per post. Dessutom får du alltid tillgång till ett digitalt intyg, som till exempel kan visas upp med en smartphone.
Förkunskaper: Inga
Pris: 2 200 kr