Arbete på väg – Steg 1.1

Kostnadsfri utbildning från ATA Academy (Värde 600:-)

För du ska få arbeta vid vägarbeten på Trafikverkets vägar krävs det att du har allmän grundkompetens (APV Steg 1.1). Kompetenskravet ställs på alla som arbetar på vägen oavsett vilken tid arbetet tar eller vilka arbetsuppgifter som utförs. Ansvaret för att säkerställa denna grundkompetens ligger på arbetsgivaren.

Utbildningen för Arbete på väg, Steg 1.1 erbjuds via vårt responsiva utbildningssystem och är framtagen av vårt kompetenscentrum ATA Academy i samarbete med Jobsafe. Innehållet är framtaget enligt Trafikverkets kompetensplan för allmän grundkompetens.

Målgrupp

Webbutbildningen APV Steg 1.1 vänder sig till dig som inte har vägen som din huvudsakliga arbetsplats men som ibland besöker vägarbetsplatser i ditt yrke. Eftersom kompetensen krävs av alla på Trafikverkets vägarbetsplatser kan utbildningen även vara ett första steg för dig som ska utföra arbetsuppgifter med högre kompetenskrav.

Så här går det till:

  • Registrera dig nedan
  • Gör utbildningen på en smartphone, surfplatta eller dator
  • Efter avklarad utbildning får du ett digitalt utbildningsbevis

Ur kursinnehållet

  • Lagar och regelverk
  • Arbetsmiljö
  • V3-principen
  • Vägarbetsområdet
  • Vägmärken och skyddsanordningar
  • Personligt ansvar och skyddsutrustning

Bra att veta
Kompetens: APV Steg 1.1
(enligt Trafikverket TDOK 2018:0371)
Språk: Svenska
Intyg: Efter avklarad utbildning med godkänt
prov får du ett digitalt utbildningsbevis
Förkunskaper: Inga
Pris: 0 kr

Anmäl dig till utbildningen här