Trafikverket

Kompetens och certifieringskrav

Trafikverket har sedan 90-talet ställt olika typer av krav på utbildning eller kompetenskrav beroende på vilka uppgifter du utför eller vilket ansvar du har när du är verksam på en vägarbetsplats. Sedan 2019 utgår kraven från Trafikverkets regelverk för kompetenskrav (TDOK 2018:0371 APV) och råd (TDOK 2018:0372 APV). Vilken typ av kompetens personal ska ha framgår av aktuellt kontrakt och ska vara uppfyllt innan arbetet påbörjas.

Vet du om att Trafikverket under 2022 kommer att skärpa sina kontroller av att entreprenörerna har godkända certifieringar? Du kan läsa mer här.