Seminarier

Seminarier

Sedan 2017 erbjuder ATA Academy varje år ett antal kostnadsfria seminarier på angelägna teman för att öka kompetensen och skapa ökad säkerhet längs vägen.

Vi har sedan pandemin genomfört dem som webinarium vilket varit mycket uppskattat och vi har haft förmånen att ha deltagare från hela landet.

Årets seminarier är under planering. Har du ett intressant tema som du vill att vi tar upp?
Vill du hamna på vår kontaktlista och få inbjudningar och andra nyheter?

Kontakta då Sara Galli på 010-101 65 72 eller mejla sara.galli@ata.se