Seminarier

Sedan några år tillbaka erbjuder ATA Academy varje år ett antal kostnadsfria seminarier på angelägna teman för att öka kompetensen och skapa ökad säkerhet vid vägarbetsplatser.