Seminarier

Sedan några år tillbaka erbjuder ATA Academy varje år ett antal kostnadsfria seminarier på angelägna teman för att öka kompetensen och skapa ökad säkerhet vid vägarbetsplatser.

Under hösten erbjuder vi fyra intressanta teman:
2:a oktober: Hur uppfattar den oskyddade trafikanten den tillfälliga miljön vi skapar? Ändrat till Webbinarium!
23:e oktober: Ett gott samarbete mellan väghållare och entreprenör ger ökad säkerhet. Ändrat till Webbinarium!
6:e november: En förändring är på gång gällande skyddsbarriärer anpassade till vägarbeten i tätorten. Ändrat till Webbinarium!
27:e november: Arbetsmiljön på våra vägarbetsplatser är ofta utmanande för den som har vägen som sin arbetsplats. Ändrat till Webbinarium!

Under respektive rubrik nedan finns det möjlighet att läsa mer om tillfället samt boka plats.