Arbete på väg – Steg 1

En webbutbildning från ATA Academy

Läs mer och registrera dig här
 • Våra utbildningar och seminarier

  Utbildar inom trafikäkerhet sedan 1996. 2020 utbildade vi 8 500 personer.

 • ATA Academy

Våra utbildningar

I över 20 års tid har ATA varit verksam som utbildare inom trafiksäkerhet. 2020 utbildade vi drygt 8 500 personer runt om i Sverige som i någon form har vägen som sin arbetsplats.

Innehållet i våra utbildningar utgår alltid från två perspektiv:

 • Att öka kompetensen hos varje individ för att uppnå en säker arbetsmiljö
 • Väghållarnas krav på säker och trygg framkomlighet för alla trafikanter

Vårt uppdrag är livsviktigt: att öka kompetensen för att bidra till beslut som är avgörande för de som arbetar i anslutning till vägen, såväl som trafikanternas säkerhet. Tillsammans jobbar vi för att utveckla säkerheten och skapa tryggare miljöer som värnar liv. Eller som vi uttrycker det i vår slogan: ATA – For the love of lives.

Hur hanterar ATA Corona-pandemin?

Vi ställer inte in. Men vi har ställt om.

Behovet av utbildning för att säkerställa en säker arbetsmiljö är lika stort oavsett rådande omständigheter. Därför fortsätter vi vår utbildningsverksamhet med samma fokus på säkerhet men utifrån dessa riktlinjer.

Kontakta ATA Academy

 • ATA Academy

  Har du frågor om våra utbildningar eller vill du ha en offert?

  Maila oss!
 • Anna Eriksson

  Utbildningsadministratör

  Telefon: +46 10 440 71 01   (välj ”utbildning”)

 • Sara Galli

  Utbildningschef

  Telefon: +46 10 440 71 61

  Maila mig!